HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU VIỄN SƠN

Địa chỉ: Thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0979 020 619
Email: namduocvienson@gmail.com
Website: www.htxvienson.vn
               www.giongduoclieu.com