TRUNG TÂM GIỐNG DƯỢC LIỆU XUÂN ÁI

Điện thoại: 0979 020 619 - 0931 651 424

Email: duoclieuxuanai@gmail.com

Website: www.giongduoclieu.com

Vườn ươm: thôn Bóng Bưởi, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái